Year in Review: 2013

Beautiful Happy New Year!

Старото отстъпва пътя на младото. Нови идеи поникват от плодородната почва. Докато Новата година ни зове с много общещания, не забравяйте да дадете на старата това, което заслужава. Учете се от грешките на миналото и носете уроците на времето с вас.

Представям си първия ден на Новата година като първата глава на новата ми книга. Ще се казва ‘Възможност’. Ще бъде съставена от дванадесет глави – всяка за всеки месец от годината. И във всяка глава от новата ми страхотна книга ще разказвам за велики приключения, специални моменти с хората, които обичам и искрено се надявам за нови възможности, които ще разширят хоризонтите ми. За съжаление, както във всяка книга, така и в моята ще има много трудни моменти, които ще поставят на изпитания силата и вярата ми в себе си. Това е неизбежно. Иначе няма да бъде хубава книга.

Но преди да започна да пиша новата ми 2014 книга, нека погледнем към 2013, която постепенно отминава.

През 2013 се случиха наистина страшно много неща. Беше цветна година, която ми поднесе много изненади. Някои от тях бяха искренно вълнуващи и ме оставиха без дъх. Други пък бяха изпитаващи волята и търпението ми. Но когато поглеждам назад във времето си мисля. че всичко си заслужаваше и всичко се случи по начина, по който трябваше да се случи. Защото от трудните моменти си взех поуки, които ще ми служат цял живот. Ще ми помагат да не правя същите грешки. Научих много неща и преоткрих още толкова за другите около мен, но също и за самата себе си. Порастнах. Би прозвучало клиширано да го кажа, но мисля, че наистина е вярно. Чувствам го.

Прочетох един цитат, който искам да го споделя с вас: “Ако в нощта на 31ви срещу 1ви, мислейки си за изминалата година не се засмееш или не заплачеш поне веднъж, то това е била празна година.” Мисля си, колко истина има в тези думи. И сега като си мисля за отминаващата година, аз се усмихвам, смея се, натъжавам се, ядосвам се за пропилени възможности, припомням си грешки и още куп неща… Струва ми се, че понякога съм си пропилявала времето за глупости, друг път пък, че не съм имала достатъчно търпение или че не съм проявила воля. Може да съм ‘погребала’ някоя и друга мечта, или пък да съм открила нова. Сещам се за малките ‘подаръчета’, с които съдбата ме е дарявала под формата на среща с интересни хора, нови приятели, спиращ дъха пейзаж, сутрин, в която се събуждам и ей така, без повод, осъзнавам колко съм щастлива в този, точно този миг и ми се иска да живея, да живея, да живея…

Като чета равносметката, която написах миналата година точно по това време, си мисля – колко от нещата, които исках да  направя, наистина направих?  Може би най-важното нещо, което постигнах тази година, беше фактът, че наистина успях да сбъдна една от големите ми мечти – кандидатствах в университет и ме приеха специалността, която толкова жадувах, а именно Английска филология. Вече първият семестър е към края си и аз с такова желание и с такава любов уча тази специалност. Наистина страшно ми харесва и съм много щастлива от това. Беше ме толкова страх, когато се явих на кандидат-студентския изпит, а времето на дългото чакане на резултати беше просто… дори не знам как да го нарека.

От друга страна преживях наистина страхотни моменти. Вече живея в София с прекрасното ми мишле. Това също беше едно от най-жадуваните неща през изминалата година. От както сме в София направихме толкова много неща заедно – празнуваме годишнините си, ходим на кънки, готвим си, пазаруваме, пием горещ шоколад, ходим на панаира на книгата, прегръщаме се… всичко това ми липсваше докато бях в Кипър, а той тук. Преоткриваме се и аз се влюбвам в него всеки път щом го видя.

И сега си мисля какво искам да напиша на страниците на новата ми 2014 книга? С какво искам да запълня главите? Искам повече време да прекарвам с прекрасното ми семейство, защото ми липсват тези малки моменти с тях. Като да гледаме коледни филми и да ядем страхотните сладки на мама. Да ми мерише на вкъщи.
Искам да спра да бъда наивна, искам да съм силна и да отстоявам позициите си. Искам да се доказвам. Искам да сбъдвам мечтите си, да живея живота си, а не да го пропилявам, докато мисля какво искам да направя. Искам да пътувам, да ходя на концерти, да бъда щастлива.

Толкова ли много искам?

Пожелавам и на Вас да изпратите старата година с усмивка и благодарност. Дано “+”- те Ви са повече от “-“-те. За мен 2013 беше наистина добра, дано и вашата да е била такава. Ако пък не, нека 2014 надмине и най-смелите Ви очаквания и надежди.

Не спирайте да мечтаете. Не спирайте да се усмихвате. Правете нещата, които Ви карат да се чувствате щастливи. Записвайте си разни нещица, случки и мисли от време на време и като станете на по 70-80г., от верандата на дома, за който винаги сте мечтали, галени от лек ветрец някой ден ще разглеждате написаното със сълзи на радост и благодарност за живота, който сте имали.

Изживейте днешния ден със сърце пълно с обич и благодарност. Подарявайте усмивки. Днешния ден е специален. Малко по-специален от другите. Днес повече от всякога трябва да сте щастливи. Да, още една годинка мина и аз, и ти, сме тук, и това, колкото и да не ни се вярва е привилегия, която не всеки има. (Така казват и за старостта- че е дар, който не всеки получава.)

Аз се радвам, радвай се и ти 🙂
Бъдете много ама мноооооооогооооооооо щастливи през новата 2014 🙂 Весело посрещане!

П.П. И не забравяйте да си пожелаете нещичко в 00:00 😉
П.П. 2. И не правете планове, които да започват “от утре се променям и почвам нов живот; ще правя това и това….” . Поне за себе си осъзнах, че това не е много печеливша формула. Кажете си “всеки ден ще се старая да съм по-добър/по-добра; в едно ще успявам, в друго ще ми е необходимо повече време.” Така промяната идва по-бързо и по-лесно. Най-важното- никога не се отказвайте да правите нещата по-добре и знайте, че не е нужно да е първи януари за тази цел, а използвайте всяка една минута…
П.П. 3. Прочетох за една страхотна идея и много искам да я приложа през следващата година. Всяка вечер преди да заспиш да напишеш 5 неща, за които си благодарен за изминалия ден. Така ще мога да направя пътешествието си през 2014 година много по-лесно. 

The old give way to the young. New thoughts sprout from fertile ground. While the New Year beckons us with many promises, don’t forget to give the old year its due. Learn from past mistakes and carry the lessons of time with you.

I imagine New Year’s day as the first chapter of my new book. It is going to be called Opportunity. There will be twelve chapters in it – each for every month of the year. And in every chapter of my amazing new book there will be great adventures worth telling, special moments with my beloved ones and I sincerely hope new opportunities which will expand my horizons. However, as in every book there will be a lot of difficult moments which will put to test my strenght and faith in myself. This is inevitable. It won’t be a good book anyway.

Bet before I start writing my new 2014 book let’s take a look at my 2013 one that is gradually fading away. 

In 2013 a lot of things happened to me. It was a colorful year which brought me plenty of surprises. Some of them were really exciting and left me breathless. Others were changelling and tried my will and patience. But when I look back in time I thnik that everything was worth doing and everything happened the way it was supposed to. Because I learnt important lessons from the difficult moments. This will help me not to make the same mistakes. I learnt a lot of things not only about the other, but also about me myself. I grew up. It may sound cliche but I think that it is true. I feel it that it is so.

I read a quote that was saying “If you think back and replay your year, if it doesn’t bring you tears either of joy or sadness, consider it wasted.” How true these words can be? And now when I am thinking about my last year I smile, I laugh, I become sad, or angry because of wasting opportunities, I remember mistakes I have done and numerous other things… Sometimes I feel that I have wasted my time for things that are not worth it. Other times I think that I haven’t been enought patient or consistent in doing what I do. I may have ‘buried’ some dreams or found out new ones. I remember the small gifts which destiny gave me such as meetings with interesting people, new friends, landscapes that stopped my breath, sweet morning when I think how happe I am and how desperately I want to live… to live… to live. 

When I read my post from last year I try to figure out which of the things I wanted to do I really did. Maybe the most importan thing that I accomplished this year is the fact that I really did fulfill one of my greatest dreams – I got accepted in Sofia University and started studying British and American Studies. The first semester is almost at its end and I am thinking how much love and will I study the degree with. I really love what I do and I am really happy about that. I was so scared when I sat for the admission exam and the time when I was waiting for the results was really… I don’t even know how to describe it. 

On the other hand in the last year I experienced wonderful moments. I now live in Sofia with my beautiful boyfriend. This was one of the biggest dreams of mine as well. Since we live in Sofia we have done a lot of things together – we celebrate out anniversities. we go ice scating, we cook together, we do shopping, we drink hot cocoa, we hug each other… I missed these things when I was in Cyprus and you here. I fell in love with you every time I see you. 

And I am thinking what to write on the pages of my 2014 book? What I want to fill the chapters with? I want to spend more time with my beautiful family because I miss those small moments when I watch Christmas movies and eat cookies with my mom. I miss the smell of home. 

I want to stop being so naive. I want to be strong and to voice my opinion strongly. I want to prove to the world who I am and what can I do. I want to fulfill my dreams, I want to live my life and not waste it while I am thinking what I want to do. I want to travel, to attend concerts, to be happy.

Do I want so much? 

I wish you to send the old year with a smile and gratefulness. I hope that your “+”-s where more than your “-“-s. My 2013 was really a good year and I hope that yours was as well. If it wasn’t, let your 2014 go beyond your expectations. 

Don’t stop dreaming, don’t stop smiling. Do the things which make you happy. Do write down some things, experiences or thoughts that fill your life and when you are 70 or 80 years old, read them. And you will feel grateful about the life you lived. 

Live today. Give smiles around. Today is a very special day – more special that the other days of the year. Yes, another year went over and we are all here and this is (even if we don’t believe it) a priviledge that some people do not have. 

I am grateful. People, please be grateful. : )
Wishing you all soooooooooo much happiness in the new year! 😉 

P.S And don’t forget to wish something in 00:00.
P.S 2. And don’t make plans which start with “I am changing from tmr, I am going to be new person…” I realised for me that this is not very usefull. Instead of this, start telling yourselves “every day I am going to be a better person; some things I will accomplish right away, for others I will need more time”. This way the change you want will come easier. 
P.S 3. I read about one amazing idea and I will try to do it during the next year. Every night before you go to sleep, write down 5 things you want to remember from the past day. This way I will make my adventure durind 2014 more easy. Leave a Reply