Свят от мечти

Свят сътворен, свят на мечти,
нарисуван с пъстри душевни бои,
свят на надежди и чудеса,
свят за души на самотни деца.
Далеч от всяка реалност е той,
в него крилете намират покой,
в него злото остава без сила,
любовта – всички сърца приютила.
Няма там болка, нито пък страх,
там мечтите не стават на прах,
няма жестокост и злоба дори,
няма маски и двойни игри.
Там е свободен човешкият дух
и за зли думи човекът е глух,
граници никакви няма, лети,
който поглед в небето стреми.
Там да обичаш и да твориш,
да не мъждукаш, а да гориш,
сила е най-голяма човешка,
за която си струва и грешка.
Свят сътворен, свят от мечти,
който не съществува, уви,
само във моите мисли го има,
в него почивка от всичко си взимам.

05/11/2011
19:46


Leave a Reply